Aedes

Aon United in optima forma

Aedes, vereniging van woningcorporaties, staat voor de belangenbehartiging van 325 leden. De agenda van de leden bepaalt de activiteiten van de vereniging. Bij het uitvoeren van deze activiteiten ondersteunt de werkorganisatie de vereniging, maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Harm Mulder, Client Director Aon Risk Solutions (ARS): "Woningcorporaties staan onder verscherpt toezicht en terug naar de kern is hierin een belangrijke boodschap. Ook het leveren van toegevoegde waarde aan haar leden wordt steeds belangrijker."

Sinds januari 2014 biedt Aedes op diverse terreinen financiële inkoopvoordelen aan via Inkoopsamenwerking. Aedes ondersteunt haar leden door het slim inkopen van goederen en diensten bij verzekeraars en leveranciers. Dit levert corporaties specifieke inkooppakketten op waardoor zij hun bedrijfslasten terug kunnen brengen.

Direct toegevoegde waarde

Door continu intensief contact tussen Aedes en Aon en door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van de Aedesleden, is de verzekeringspropositie van Aon een belangrijke pijler gebleken. Met behoud van kwaliteit kunnen corporaties hun kosten terugdringen. Deze aanpak is daarom direct van toegevoegde waarde voor Aedes-leden.

Totaalpakket

Voor het inkooppakket met verzekeringen koos Aedes na uitvoerig marktonderzoek voor Aon. Harm: "Wij boden Aedes een totaalpakket voor alle woningcorporaties in Nederland. Afdelingen uit de gehele organisatie zijn hierbij betrokken, zowel aan de productkant als aan de commerciële kant. Aon United in optima forma!"

Het gehele scala

Na het analyseren van alle aanwezige data en deze te koppelen aan zowel de wensen en behoeften van de leden van Aedes als aan de mogelijkheden in de markt, kwamen we tot een mooie oplossing. "In eerste instantie bood Aon een vijftal producten en diensten aan. Dit beviel Aedes blijkbaar goed, want inmiddels zijn we preferred supplier. Aon levert nu het gehele scala aan regelingen en verzekeringen voor zowel Schade als Employee Benefits."

Terug naar overzicht