Goossens

Een totaaloplossing uit het goede hout gesneden

Familiebedrijf Goossens Wonen & Slapen ontwerpt al sinds 1954 meubels en loopt voorop in meubelland. Haar werknemers hebben een scherp oog voor wat hun klanten willen en vooral passie voor het meubelvak. Goossens doet jaarlijks ongeveer 65.000 separate uitleveringen aan klanten. Deze gigantische operatie brengt ook een diversiteit aan risico’s met zich mee. Om onbezorgd succesvol te kunnen blijven ondernemen, klopte Goossens bij Aon aan.

Om Goossens optimaal te kunnen bedienen, sloegen drie collega’s van verschillende afdelingen de handen ineen. Eelco Ouwerkerk, Industry Director Retail en Wholesale, Peter van Hattem, Business Developer en Kees Oomen, Senior Consultant Aon Claim Service Desk, gingen samen om de tafel zitten om het bedrijf grondig te analyseren.

Risico's in kaart brengen

Peter: “Goossens is een levendig bedrijf, boordevol enthousiaste werknemers die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Het bedrijf wil natuurlijk de beste condities creëren voor haar werknemers en haar continuïteit. Zo kwamen zij bij Aon terecht. Wij hebben de organisatie van top tot teen doorgelicht en brachten daarbij de hoofdrisico’s in kaart: materiële en bedrijfsschaderisico’s, aansprakelijkheidrisico’s, arbeidsrisico’s, financiële risico’s en cyberrisico’s.”

We zijn vervolgens de huidige verzekeringsportefeuille en personeelsverzekeringen gaan analyseren. Peter: “Denk daarbij aan de evaluatie van limieten, vaststellen eigen risico, benchmarking, analyse schadehistorie, check op compliance aan wet/-regelgeving, aansluiting op arbeidsvoorwaarden en onderzoek besparingsmogelijkheden. Een mondvol! Dit traject leidde uiteindelijk tot de implementatie van herziene verzekeringsprogramma’s en fasering en implementatie van aanpassingen van de employee benefits.”

Cyber: het ‘nieuwe’ risico

Cyber is een relatief nieuw risico en steeds meer bedrijven worstelen met de vraag of en hoe dit risico verzekerd moet worden. Peter: “Wij adviseerde Goossens om onderzoek te doen naar hun cyberrisico’s. Welke cyberrisico’s kunnen zich voordoen, aan welke scenario’s moet worden gedacht en in hoeverre zijn er maatregelen genomen die het risico verminderen? En wat is de financiële impact van een cyberincident en kan die gedragen worden door de onderneming?”

“Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in alle facetten van risicomanagement en risicofinanciering, waaronder cyber. Onder de dienstverlening die Aon aanbood, zat een cyberworkshop en de Cyber Impact Analyse en Privacy Impact Analyse. Maar ook op het gebied van Employee Benefits staan wij Goossens bij.”

Beheersing van HR-kosten

Op basis van een ‘total cost of employees’-benadering gaven we Goossens daarnaast inzicht in aanvullende kostenoptimalisaties. Peter: ”Dit deden we via quickscans en benchmarks gericht op identificatie van de financieel belangrijkste optimalisatiekansen. Dit vertaalden we naar gerichte vervolgacties. Alles ging in goed overleg met Goossens dat zeer betrokken was. We deden interviews met Finance en HR en organiseerden een interactieve workshop over duurzame inzetbaarheid.”

Risk-based-broking

Om ervoor te zorgen dat alle verzekeringen aansluiten op het profiel van Goossens, werkt Aon volgens het ‘risk-based-broking-principe’. Eelco: “Hierbij wordt het totale risico bekeken én welke risico’s een organisatie moet verzekeren om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Wij gaan daarnaast continu met Goossens de dialoog aan om te borgen dat (nieuwe) risico’s goed zijn verankerd in de verzekeringsportefeuille of in andere beheersmaatregelen.”

Kwaliteit en expertise

Binnen Aon is veel kwaliteit en expertise voor Goossens beschikbaar. Kees: “De honderd schadebehandelaars van Aon bieden Goossens snelle en betrokken schadebehandeling. Bij grote schaden met financiële impact of risico op reputatieschade zetten we het COT, onze experts op veiligheids- en crisismanagement, in. Daarnaast zorgt onze Claim Service Desk voor adequate afhandeling van niet-verzekerde, op derden verhaalbare schades wat direct geld oplevert.”

Samenwerking loont

Kees: "Het is mooi dat onze integrale aanpak, waarbij de diverse disciplines binnen Aon samenwerkten, tot zo'n mooi resultaat voor Goossens hebben geleid. Ze hebben nu een verzekeringsportefeuille en personeelsverzekeringen die perfect aansluiten bij de risico's en doelstellingen van Goossen. Daarnaast kunnen zij optimaal gebruik maken van de specifieke kennis en de jarenlange ervaring op het gebied van 'gewone' schades en verhaalschades en het regelen van schades onder het eigen risico."