Univé

Een maatwerkoplossing voor Univé's property-portefeuille

N.V. Univé Her is een zelfstandige herverzekeraar binnen de Univé Formule en biedt exclusief herverzekeringsoplossingen voor de Regionale Univé Brandverzekeraars en N.V. Univé Schade (samen aangeduid als Univé). Univé Her ziet catastrofeschades, en in het bijzonder stormschade, als het grootste verzekeringstechnische risico voor Univé waar een duidelijke visie op nodig is. Aon ontwikkelde in samenwerking met Univé Her op maat gemaakte aanpassingen van het meest gangbare en recente catastrofemodel.

Samen met Univé Her ging Aon aan de slag om de specifieke kenmerken van de Univé-portfolio beter en verfijnder in kaart te brengen. Univé re-classificeerde daarbij o.a. vele risico’s die, vanuit stormperspectief, geen afspiegeling waren van typische agrarische risico’s.

Betere afspiegeling

Aan de hand van modelevaluatie identificeerde Aon de punten waar de standaard catastrofemodellen de unieke kenmerken van de Univé-portfolio niet juist weergaven. Hans Groot, CCOO Aon Benfield: “Door vervolgens samen met Univé Her op maat gemaakte oplossingen te creëren, die middels een tailormade curve ingepast werd in de bestaande modellen, verkregen we een betere afspiegeling van de portefeuille. Daarnaast leverde Aon ook aangepaste output voor gebruik binnen Univé Her’s ‘capital model’ om zo de herverzekerings-inkoopeisen verder te actualiseren.”

Een nieuwe modeloplossing

De nieuwe modeloplossing is op een transparante wijze in samenwerking met Univé Her ontwikkeld en door gezamenlijke intensieve uitleg aan de herverzekeringspartners, geaccepteerd door de markt. Hans: “De markt zorgt op zijn beurt voor een meer risico-geschikt(e) prijs en programma. Daarnaast draagt Aon door degelijke vastlegging bij aan de gesprekken die Univé Her met externe en interne stakeholders heeft rond de verscherpte visie op het risico van catastrofeschades.”

Zakelijke fun in een veranderende wereld

Het partnership van Univé Her en Aon bevalt van beide kanten zeer goed, wat de band tussen Univé en Aon verder versterkt heeft. Jan Harold Warrink, Manager N.V. Univé Her, over de samenwerking: "Aon brengt aanvullende kennis en specifieke adviezen mee naar de gesprekstafel, wat zowel onze klanten als onze relatie met de toezichthouder ten goede komen. De snel veranderende wereld en markt zorgen er daarnaast voor dat ook wij ons zo snel mogelijk moeten kunnen aanpassen. Aon heeft toegang tot de informatie die ons daarbij helpt en deelt deze met ons zodat wij daar gelijk mee aan de slag kunnen. En last but not least, het is ook een vertrouwde en erg prettige samenwerking, wat in mijn optiek essentieel is voor een goed partnership."