Wat doen we?

Wat doet Aon?

Wij sporen marktrisico's op, brengen ze in kaart, maken ze inzichtelijk en zorgen dat ze beheersbaar zijn voor onze klanten. Om risico's tot een minimum te beperken, halen wij de beste producten uit de verzekeringsmarkt. Als onafhankelijk adviseur bieden wij onze klanten creatieve en innovatieve oplossingen. Zo dragen wij bij aan het realiseren van de ambities van honderden bedrijven.

Aon Nederland is onderverdeeld in drie werkmaatschappijen. Dat zijn Aon Risk Solutions, Aon Hewitt en Aon Benfield. Hieronder lees je waar de drie werkmaatschappijen voor staan.


Aon Risk Solutions

Aon Risk Solutions is een verzekeringsmakelaar en adviesorganisatie op het gebied van risicomanagement voor organisaties.

Meer over ARS

Aon Hewitt

Aon Hewitt is een kennisintensieve adviesorganisatie voor employee benefits en actuariële dienstverlening voor in Nederland gevestigde werkgevers en pensioenfondsen.

Meer over Aon Hewitt

Aon Benfield

Aon Benfield is een vooraanstaande herverzekeringsmakelaar die bemiddelt tussen verzekeraars, herverzekeraars en offshore verzekeringsmaatschappijen: de zogenoemde 'captives'.

Meer over Aon Benfield

Wat doet Aon Risk Solutions?

 • Inzichtelijk en beheersbaar maken van risico's
 • Oplossingen bieden voor risicovraagstukken met verzekeringen en alternatieve risicofinanciering om bedrijfscontinuïteit te bevorderen
 • Wereldwijd opzetten en onderhouden van verzekeringsprogramma's en de daaraan verbonden dienstverlening
 • Corporate Wellness maakt de effecten van investeringen op Employee Wellness inzichtelijk
 • International People Mobility: gespecialiseerd in het verzekeren en afdekken van risico's van expats
 • Veiligheids- en crisismanagement door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, een dochteronderneming van Aon
 • Aon Affinity: biedt ondernemers, brancheorganisaties, franchiseorganisaties, verenigingen, koepels en stichtingen op maat gemaakte collectieve verzekeringspakketten

Wat doet Aon Hewitt?

 • Beleidsadvisering
 • Beleidsformulering
 • Ontwerpen en uitvoeren van regelingen
 • Sluiten van verzekeringsovereenkomsten
 • Ondersteunen van ondernemingen bij de verantwoording van hun pensioenlasten en -verplichtingen in de jaarrekening

Aon Hewitt ziet een integrale benadering van de secundaire arbeidsvoorwaarden als een essentiële voorwaarde voor succes.

Meer over onze cases

Wat doet Aon Benfield?

 • Adviseren over de mogelijkheden tot het oprichten van 'captives' en over het gebruik van de kapitaalmarkt
 • Maken van analyses op het gebied van bijvoorbeeld 'catastrophe modelling' voor het maken van inschattingen van mogelijk toekomstige rampen