MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat we bij Aon doen, doen we bewust. Wij zijn ons ook bewust van de wereld om ons heen. Wij ontlenen onze maatschappelijke betrokkenheid aan onze verantwoorde manier van zakendoen, onze omgang met mensen en de maatschappij waarin we opereren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook een integraal onderdeel binnen het Aon-beleid. Dat hoort bij ons. Bij Aon werken we aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.

MVO-beleid van Aon

Met onze maatschappelijke betrokkenheid willen we van waarde zijn voor onze klanten, organisatie, medewerkers en de maatschappij. Vanuit deze gedachte is het MVO-beleid van Aon gebouwd op vier pijlers: milieu, klanten, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om een structurele bijdrage te leveren aan de pijler 'lokale gemeenschap' hebben we in 2012 de Aon Talent Foundation opgericht.

Vier maatschappelijke Aon pijlers

Milieu

Verlagen van CO²-uitstoot, duurzaam inkopen, verminderen en recyclen van afval.

Klanten

Bewust zakendoen, de volledige keten van klant tot leverancier in vizier hebben en het integreren van duurzame producten.

Medewerkers

Stimuleren van de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Lokale gemeenschap

Via onze Aon Talent Foundation willen wij een ondersteunende en motiverende bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.


Aon Talent Foundation

Met de Aon Talent Foundation richten wij ons op drie maatschappelijke pilaren: onderwijs, jongeren en sport. Met de Aon Talent Foundation willen we talentvolle jongeren met minder mogelijkheden in de maatschappij stimuleren hun talenten alsnog te ontwikkelen. We hebben hierin gekozen voor een maatschappelijke partner die naadloos aansluit op de pilaren van de foundation: het Fonds Gehandicaptensport.