Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur gaat over 'de gemeenschappelijke verstandhouding'. De gemene deler binnen Aon is 'Empower Results' waarbij de vraag: 'How can we help a client or how can we help a colleague help a client?' centraal staat.

Aon betekent éénheid. En zo werken we ook. We gaan al meer dan 325 jaar uit van de kracht van het geheel. Onze ervaringen daarmee hebben geleid tot ons DNA: het Aon Leadership Model (ALM). Dit model bevat vijf pijlers die focus en richting geven aan onze activiteiten en diensten. Daarmee kunnen wij altijd inspelen op veranderende omstandigheden.

Streven naar eenheid

Collega's omschrijven onze cultuur als:
"Informeel met korte lijntjes - Dynamisch - Resultaatgericht - Kennis gedreven"

Ook zijn wij:
"Trots en gepassioneerd - Betrokken en team gericht - Ondernemend, creatief en innovatief - Resultaat gericht"

Weliswaar komen we van een eilandjes cultuur maar we streven naar éénheid: één Aon waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars kennis en netwerk om de klant nog beter en sneller te helpen.

Aon Leadership Model

Het Aon Leadership Model heeft vijf pijlers die kenmerkend zijn voor de Aon cultuur:

Wat heeft het ALM voor ons in 2013 betekend?

Waarden van Aon: betrokkenheid

We investeren veel in betrokkenheid. In 2013 besteedden we aandacht aan de verbetering van infrastructuur, interne communicatie en onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten en meer structureel afdelings- of teamoverleg te organiseren. Ook buiten werktijd brengen we collega's met elkaar in contact. We hebben eigen sportteams en helpen regelmatig mee met het organiseren van evenementen.

Unieke klantwaarde: groei

Op basis van expertise en vertrouwen bouwen we aan relaties met onze klanten. Samen bespreken we kansen en uitdagingen in het realiseren van groei. Ook onze eigen organisatie groeit: ons pallet aan diensten en expertises neemt toe. Hierdoor kunnen we steeds meer allesomvattende oplossingen bieden die nauw aansluiten op specifieke klantbehoeften.

Niet te evenaren teams: kennisdelen

Met 2.600 medewerkers, ruim 60 producten en diensten en 325 jaar ervaring is onze kennis zowel in de diepte als in de breedte enorm. Deze mix zorgt ervoor dat wij 'niet te evenaren teams' vormen. We delen best practices en ervaringen binnen en buiten de eigen afdelingen. We verbinden collega's met elkaar en geven ruimte voor eigen initiatieven.

Innovatie: Het Aon Werken

Op 1 januari 2013 introduceerden we 'Het Aon Werken', gericht op het verder ontwikkelen van een wendbare, resultaatgerichte organisatie. De thema's resultaatgericht werken, verantwoordelijkheid, werkdruk, sociale cohesie, afspraken maken en flexibiliteit staan daarin centraal. Werken op basis van vertrouwen, om samen het succes van Aon te vergroten. Dit is een interne vernieuwing in lijn met onze klantbehoefte. Daarnaast investeren we voortdurend in innovatieve producten en diensten.

Uitmuntende bedrijfsresultaten: salesstrategie

We streven altijd en overal naar het leveren van unieke toegevoegde waarde, hoge kwaliteit en scherpe prijs. Door continu kritisch te kijken naar de interne processen en de inrichting van de organisatie versterken wij onze manier van werken. Zo vernieuwden we in 2013 onze salesstrategie.